Zľavový systém pre životné poistenie

Win-win riešenie pre klienta i spoločnosť.

V NN sme riešili dilemu, ako zdvihnúť tržby, udržať si požadovanú mieru ziskovosti a udržať si pritom klienta.

  • Riešením bol nový zľavový systém, ktorý odmeňuje klienta v závislosti od výšky plateného poistného. Čím vyššie poistné, tým vyššia odmena. 
  • Výsledkom jeho zavedenia je zmena správania klientov, ktorí si väčšiu časť svojho poistného začali alokovať do poistnej časti na úkor sporiacej časti, zároveň boli ochotní platiť vyššie poistné, pretože získali zvýšenú ochranu za výhodnejšiu cenu. Zmena správania klienta mala za následok medziročný nárast obratu o 10% a skokový nárast predaja rizík o 41%.

Dodávky

  • Výskum trhu: 2muse
  • Produktová špecifikácia: NN Produkt
  • Programovanie: NN IT