RISEDAY logo

Vizuálna identita pre prevádzkovateľa výletných lodí

RISEDAY prevádzkuje vyhliadkové lode na Dunaji. Spoločnosť sídli na Malte a vlastnia ju Rusi, ktorí ju zverili slovenským manažérom. RISEDAY začínala s jednou repasovanou loďou. Dnes prevádzkuje 3 lode a ďalšie 3 stavia vo vlastnej réžií v Komárňanskej lodenici. Pôvodná vizuálna identita spoločnosti, ktorá vychádzala z rustikálnej identity prvej lode Princess Katarina, tak musela ustúpiť novej dynamickej identite reflektujúcej výrazné zmeny, ktorými spoločnosť RISEDAY prechádza.

Dodávky

  • Zadanie: Ján Stareček
  • Grafika: Vladimír Korček