Rebranding z ING na NN

Budovanie znalosti značky a želaných imidžových atribútov.

S korporáciami je to tak. Vznikajú, rastú, spájajú sa a opäť rozdeľujú, aby mohli vzniknúť nové, ktoré budú opäť rásť, spájať sa a rozdeľovať. Menia farby, logá a firemnú kultúru. Prirodzený kolobeh života. Byť súčasťou tejto premeny je snom každého marketéra a nočnou morou jeho manželky. Do NN som prišiel v čase, kedy renomovanú značku ING striedala celkom nová značka, ktorá nadväzovala na 200 ročnú históriu spoločnosti Nationale-Nederlanden. Naskočil som do rozbehnutého vlaku, kedy vydarený úvod medzinárodnej kampane v podaní Evan McGregora vystriedala séria lokálnych spotov so svojským humorom. 

  • Po analýze výsledkov úvodnej fázy, sme sa rozhodli dôslednejšie zosúladiť kreatívu kampane s nastavením značky. Výsledkom bola nová séria TV spotov, ktorá uvádzala nový produkt Rodinný lekár a aj naďalej komunikovala pozicioning značky ako špecialistu na životné poistenie a dôchodky.
  • Po trojročnej komunikácii sme dosiahli 55% úroveň podporenej znalosti značky, s ktorou si ľudia spájali atribút vysokej spoľahlivosti.

Dodávky

  • Zadanie: NN Group brand team, NN Marketing & CRM
  • Kreatíva: Khanna \ Reidinga Amsterdam
  • Adaptácia pre SR: Respect APP
  • Mediálny nákup a stratégia: Starmedia a Universal McCann