Leadové kampane

Rast obchodu vďaka novým príležitostiam.

Ak chcete, aby vám rástol obchod, zväčšite distribučnú silu, alebo získajte viac obchodných príležitostí. V NN sme to druhé robili prostredníctvom leadových kampaní. 

  • Veľké objemy leadov je možné generovať dvomi spôsobmi. Cez online, alebo telefonicky. Pri životnom poistení, ktoré je tzv. “push” produktom, dáva väčší zmysel telefonický hovor s potenciálnym klientom. 
  • Cross-sell existujúcich a akvizícia nových klientov, detailná práca s call centrami, zavedenie štandardov pre obchodný proces, detailný reporting či školenia obchodnej služby priniesli po 3 rokoch 15% podiel leadových kampaní na internej distribúcii.

Dodávky

  • Riadenie: NN Zákaznícky servis
  • Reporting a data mining: NN Markeging & CRM
  • Telemarketing: DATAcall